ALUEVAALIT

Olen ehdolla Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon numerolla 314

MIKSI OLEN EHDOLLA?

Olen ehdolla aluevaaleissa Pirkanmaan aluevaltuustoon, sillä haluan aidosti tuoda esille niiden ihmisten asioita, joiden ääni ei päätöksenteossa normaalisti kuuluisi. Haluan toimia ennenkaikkea nuorten asukkaiden äänitorvena tuoden rohkeasti esille alueemme epäkohtia ja niihin uusia, innovatiivisia ratkaisuehdotuksia. On tärkeää, että uuden sukupolven ääni päätöksiä tehdessä kuuluu, sillä tulevaisuuden hyvinvointia luodaan ennenkaikkea heitä varten. Ei pidä kuitenkaan unohtaa ketään muutakaan, on tärkeää pitää huolta jokaisen alueen asukkaan hyvinvointia ylläpitävien resurssien riittävyydestä. Pidetään kaikki mukana ja rakennetaan tulevaisuuden Pirkanmaata yhdessä!

Nuorten äänestysaktiivisuus on ollut jo pitkään alamaissa. Ei ihme, kun nuoriin suhtaudutaan kuin he eivät tietäisi tai osaisi mitään. On tärkeää kuulla, osallistaa ja antaa mahdollisuuksia kaikille aivan jokaiselle, jotta Pirkanmaa olisi aidosti asukkaidensa näköinen!

Nuoresta iästä huolimatta minulla on laaja kokemus monenlaisista luottamustehtävistä, mutta haluan ottaa nyt askeleen eteenpäin suurempiin päättäviin pöytiin, jotta voin tuoda kaiken intoni, motivaationi ja kokemusasiantuntemukseni koko aluetta koskevaan päätöksentekoon. Nuorisovaltuustossa toimiessani olen huomannut, että valtuustosta käsin voi aidosti muuttaa asioita parempaan suuntaan. Sen verran maailmanparantajan vikaa minussa kuitenkin on, että yhteisten asioiden hoitaminen alueen asukkaiden puolesta on parasta mitä tiedän!

MITKÄ ALUEVAALIT?

Aluevaalit ovat joka neljäs vuosi järjestettävät valtakunnalliset vaalit, joissa äänioikeus on kaikilla yli 18-vuotiailla eli täysi-ikäisillä hyvinvointialueen asukkailla. Vaaleissa valitaan alueen tärkeimmät päättäjät, aluevaltuutetut päättämään kaikkia asukkaita koskevista asioista. Käytäthän sinäkin äänioikeuttasi ja äänestät, se on tärkeää!

Aluevaalien virallinen äänestyspäivä on sunnuntai 23.1.2022, ja silloin on mahdollista äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Ennakkoäänestys on käynnissä kotimaassa 12.1.-18.1.2021 ja silloin voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, kuten vaikkapa läheisessä kauppakeskuksessa tai kirjastossa! Muista henkilötodistus kuitenkin aina mukaan 😉

Nuorten äänestysaktiivisuus on ollut erittäin vähäistä esimerkiksi viime kuntavaaleissa. Vain noin joka kolmas alle 24-vuotias kävi äänestämässä ja äänestysprosentti heidän keskuudessaan olikin vain 35%. Nuoria ehdokkaitakaan ei ole ollut, vuonna 2017 alle 30-vuotiaita valittiin valittiin 5,7% kunnanvaltuustoihin. Nyt on aika ison suunnanmuutoksen! Nuorten pitää äänestää ja myös nuoria ehdokkaita tulee äänestää, jotta uuden sukupolven ääni kuuluu päätöksenteossa vahvasti. Muuten nuorten asiat on helppo lakaista maton alle.

VUORENVARMAT TEEMAT

Mielenterveyskriisiin ratkaisuja nyt!

Mielenterveysongelmien määrä on räjähtänyt käsiin ja palveluihin on monien kuukausien jonot. Mielenterveysongelmat alkavat olemaan yksi nuorten yleisimmistä terveysongelmista ja hoitoon pääsy on turvattava minimissään kahden viikon sisällä yhteydenotosta. Kenenkään ei

Lue lisää »

Ihmiset saatava jonoista hoitoon

Jokainen ihminen on nyt saatava jonoista hoitoon. Koko sote-uudistuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on saada ihmisille heidän tarvitsemaansa hoitoa mahdollisimman laadukkaasti ja nopeasti. Palveluihin pääsyä on nopeutettava ruhtinaallisesti nykyisestä ja etäajan

Lue lisää »

Ikäihmisten palveluiden laiminlyönteihin puututtava

Otsikoissa on ollut paljon ikäihmisten palveluiden laiminlyöntejä hoivakodeissa. On olennaisen tärkeää, että hyvinvointialue puuttuu näihin epäkohtiin välittömästi. Jokainen tarvitsee ja ansaitsee arvokkaan vanhuuden. Nyt pitää panostaa ympärivuorokautiseen sekä laadukkaaseen kotihoitoon

Lue lisää »

MUUTAMIA VAALIKONEITA

Vieritä ylös