Teemat

Vahva, vastuullinen ja kestävä talous

Tampere on velkaantunut viime vaalikaudella hurjaa vauhtia. Tampereen kaupungin julkinen velka on melkein tuplaantunut, eikä vaihtoehtona talouden tasapainottamiselle voi olla enään kuntaveron korottaminen! Ei rangaista ihmisiä ahkeruudesta. On löydettävä pidemmän aikavälin keinoja, joiden avulla rakennamme kaupunkimme taloutta kestävästi siten, ettei velka tulevaisuudessa jää uuden sukupolven, nykyisten lasten ja nuorten maksettavaksi. Paras keino edistää kaupungin talouden …

Vahva, vastuullinen ja kestävä talous Lue lisää »

Kestävä kehitys viemässä meitä kohti parempaa huomista

Kestävän kehityksen periaatteita pitää edistää Tampereella rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Kaupungin tulee olla kestävän kehityksen edelläkävijä saavuttaakseen oma tavoitteensa olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Ilmastonmuutos on tämän vuosituhannen suurimpia haasteita ja Tampereen tulee vastata tähän haasteeseen markkinaehtoisesti. Valjastetaan markkinatalous taisteluun ilmastokriisiä vastaan. Ympäristöllisesti kestävä kaupunki on veto- ja elinvoimainen. Lisätään uusiutuvien energioiden osuutta energiantuotannossa sekä parannetaan …

Kestävä kehitys viemässä meitä kohti parempaa huomista Lue lisää »

Koulutus mahdollistajana ja avaimena menestykseen

Panostetaan laadukkaaseen, monipuoliseen sekä saavutettavaan koulutukseen. Pidetään huolta siitä, että Tamperelelainen koulutaipale esikoulusta korkeakouluun on maailman paras. Turvataan peruskoululle ja toiselle asteelle riittävät resurssit. Huomioidaan lasten, nuorten ja opiskelijoiden yksilökohtaisen tuen tarve, sillä opetuksessa jokainen tulee kohdata yksilönä, koska se nostaa esille ihmisten parhaat puolet. Laitetaan oppija aina etusijalle. Varhaiskasvatuksesta tulee tehdä täysin maksutonta, sillä …

Koulutus mahdollistajana ja avaimena menestykseen Lue lisää »

Kaupunkilaisten hyvinvointi on turvattava

Jokaisen kaupunkilaisen jaksamisesta ja hyvinvoinnista on huolehdittava, sillä hyvinvoivat kaupunkilaiset tekevät Tampereesta kodin ja turvaavat koko kaupungin tulevaisuuden. Tampereen tulee panostaa mielenterveyspalveluiden saavutettavuuteen ja niiden laatuun. Jonoista on päästävä palveluiden piiriin nopeasti, tehokkaasti sekä matalalla kynnyksellä. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet turvaavat monella mittarilla oman henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin. Kaupungin tuleekin tarjota maksuttomia harrastusmahdollisuuksia monipuolisesti kaikille kaupunkilaisille, sillä …

Kaupunkilaisten hyvinvointi on turvattava Lue lisää »

Nuoret ja opiskelijat – kaupunkimme nykyisyys ja tulevaisuus

Tampereesta pitää tehdä aidosti Suomen nuoriso- ja opiskelijaystävällisin kaupunki, jossa jokaista lasta, nuorta ja opiskelijaa arvostetaan sekä kuunnellaan yhdenvertaisesti kaikessa päätöksenteossa. Tampereen on edistettävä nuorten ja opiskelijoiden oikeutta harrastamiseen ja työssäkäymiseen entisestään monipuolisilla tavoilla. Nuorisopalveluiden resursseja tulee lisätä ruhtinaallisesti. Ennaltaehkäisevää etsivää ja jalkautuvaa nuorisotyötä on kehitettävä, jotta nuorten syrjäytymistä saadaan ehkäistyä mahdollisimman tehokkaasti. Kukaan nuori …

Nuoret ja opiskelijat – kaupunkimme nykyisyys ja tulevaisuus Lue lisää »

Vieritä ylös