Teemat

Mielenterveyskriisiin ratkaisuja nyt!

Mielenterveysongelmien määrä on räjähtänyt käsiin ja palveluihin on monien kuukausien jonot. Mielenterveysongelmat alkavat olemaan yksi nuorten yleisimmistä terveysongelmista ja hoitoon pääsy on turvattava minimissään kahden viikon sisällä yhteydenotosta. Kenenkään ei tulisi odottaa apuun pääsemistä 12 kuukautta. Nyt on keksittävät aidosti toimivia toimenpiteitä mielenterveyskriisin ratkaisemiseksi ja nopeutettava hoitoon pääsyä. Meidän on toteuttava terapiatakuu niin pian kuin …

Mielenterveyskriisiin ratkaisuja nyt! Lue lisää »

Kestävä ja vahva talous – Vähemmän turhaa byrokratiaa ja sääntelyä

Hyvinvointialueilla on tulossa monia merkittävä päätöksiä heti kauden alkaessa. On huolehdittava siitä, että yhteiset varamme riittävät palveluiden laadukkuuden ja saavutettavuuden takaamisessa. On löydettävä pidemmän aikavälin keinoja, joiden avulla rakennamme kaupunkimme taloutta kestävästi siten, ettei velkaa jäisi tulevaisuudessa uuden sukupolven, nykyisten lasten ja nuorten maksettavaksi. Paras keino edistää kestävää taloudenpitoa on luoda tarvittavat puitteet ja kannustimet …

Kestävä ja vahva talous – Vähemmän turhaa byrokratiaa ja sääntelyä Lue lisää »

Ihmiset saatava jonoista hoitoon

Jokainen ihminen on nyt saatava jonoista hoitoon. Koko sote-uudistuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on saada ihmisille heidän tarvitsemaansa hoitoa mahdollisimman laadukkaasti ja nopeasti. Palveluihin pääsyä on nopeutettava ruhtinaallisesti nykyisestä ja etäajan tuomia mahdollisuuksia olisi hyödynnettävä tehokkaammin sekä monipuolisemmin. Sosiaali- ja terveyspalveluihin tulee päästä entistäkin nopeammin laajentamalla palveluiden aukioloaikoja nykyisestä. Palveluissa tulee ottaa käyttöön yhden luukun -periaate …

Ihmiset saatava jonoista hoitoon Lue lisää »

Osallisuus keinoksi palveluiden kehittämisessä – Pirkanmaasta osallisuuden edelläkävijä

Jokaiselle Pirkanmaan asukkaalle on turvattava monipuoliset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet alueen päätöksentekoon sekä palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Osallisuudessa yksi keskeisimpiä asioita on saavutettavuus. On tärkeää huolehtia siitä, että kaikki alueen palvelut ovat käyttäjilleen esteettömiä, selkeitä ja ymmärrettäviä. Ratkaistaan ihmisten yksinäisyys ja otetaan jokainen huomioon alueen päätöksenteossa yksilönä. Ihminen saa itse vaikuttaa ja päättää hänelle sopivimmista sosiaali- …

Osallisuus keinoksi palveluiden kehittämisessä – Pirkanmaasta osallisuuden edelläkävijä Lue lisää »

Huolehditaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimivuudesta

Lapset ja nuoret ovat joutuneet yhdeksi koronapandemian suurimmiksi nettomaksajiksi. Esimerkiksi kärjistyneet jaksamisongelmat ja oppimisvaje ovat pitkälti pitkittyneen etäopiskelun syytä. Yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat myös lisääntyneet. Huolehditaan siitä, että lapsilla, nuorilla, opiskelijoilla sekä lapsiperheillä on kaikki tarvittava tuki ja apu. Huolehditaan siitä, että neuvolat ovat jatkossakin lähipalvelu. Pidetään jatkossakin opiskeluhuollon palvelut lähellä nuoren arkea. Turvataan neuvoloiden …

Huolehditaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimivuudesta Lue lisää »

Ikäihmisten palveluiden laiminlyönteihin puututtava

Otsikoissa on ollut paljon ikäihmisten palveluiden laiminlyöntejä hoivakodeissa. On olennaisen tärkeää, että hyvinvointialue puuttuu näihin epäkohtiin välittömästi. Jokainen tarvitsee ja ansaitsee arvokkaan vanhuuden. Nyt pitää panostaa ympärivuorokautiseen sekä laadukkaaseen kotihoitoon ja palveluasumiseen. Mahdollistetaan ikäihmisille paljon nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Luodaan yksinäisyyttä vähentäviä toimintamalleja. Tuodaan apu ja neuvonta lähemmäksi vanhusten arkea. Huolehditaan …

Ikäihmisten palveluiden laiminlyönteihin puututtava Lue lisää »

Vieritä ylös