ARTTU VUORI

Olen ehdolla Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon numerolla 314

Huolehditaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimivuudesta

Lapset ja nuoret ovat joutuneet yhdeksi koronapandemian suurimmiksi nettomaksajiksi. Esimerkiksi kärjistyneet jaksamisongelmat ja oppimisvaje ovat pitkälti pitkittyneen etäopiskelun syytä. Yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat myös lisääntyneet. Huolehditaan siitä, että lapsilla, nuorilla, opiskelijoilla sekä lapsiperheillä on kaikki tarvittava tuki ja apu. Huolehditaan siitä, että neuvolat ovat jatkossakin lähipalvelu.

  • Pidetään jatkossakin opiskeluhuollon palvelut lähellä nuoren arkea.
  • Turvataan neuvoloiden riittävät resurssit, jotta perheille voidaan taata tarpeelliset tukipalvelut.
  • Resurssoidaan lastensuojeluun riittävästi.
  • Lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä ennaltaehkäiseviin palveluihin tulee panostaa kokonaisvaltaisesti.
  • Mahdollistetaan maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille.
  • Lisätään seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävien palveluiden tarjontaa.
  • Nuorille tärkeät palvelut, kuten nuorisotyö, koulut ja harrastukset jäävät kuntiin. Toteutetaan selkeä palveluketju kunnasta hyvinvointialueelle, jotta palveluihin pääsy on mahdollisimman sujuvaa.
Vieritä ylös