ARTTU VUORI

Olen ehdolla Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon numerolla 314

Ihmiset saatava jonoista hoitoon

Jokainen ihminen on nyt saatava jonoista hoitoon. Koko sote-uudistuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on saada ihmisille heidän tarvitsemaansa hoitoa mahdollisimman laadukkaasti ja nopeasti. Palveluihin pääsyä on nopeutettava ruhtinaallisesti nykyisestä ja etäajan tuomia mahdollisuuksia olisi hyödynnettävä tehokkaammin sekä monipuolisemmin.

 • Sosiaali- ja terveyspalveluihin tulee päästä entistäkin nopeammin laajentamalla palveluiden aukioloaikoja nykyisestä.
 • Palveluissa tulee ottaa käyttöön yhden luukun -periaate eli ihmisen ei tarvitse olla itse yhteydessä miljoonaan eri paikkaan, vaan palvelu ohjaa omatoimisesti ihmisen eteenpäin oikeaan paikkaan ilman turhia yhteydenottoja.
 • Palvelun tuottajalla ei ole väliä, on se sitten yritys, yhdistys tai mikä tahansa taho, tärkeintä on saada ihmiset jonoista hoitoon.
 • Lisätään palvelusetelin käyttöä ja ihmisten vapautta valita palveluntuottaja omien tarpeiden mukaisesti.
 • Kehitetään walk-in -periaatteella toimivia palveluita, joihin voi tulla milloin tahansa ilman ajanvarausta.
 • Hyödynnetään tehokkaasti digitalisaation monipuolisia mahdollisuuksia ja parannetaan hoitoon pääsyn sujuvuutta.
 • Otetaan käyttöön esimerkiksi erilaiset chat- ja puhelinpalvelut.
  Lisätään lääkäreiden etävastaanottoaikoja sekä mahdollistetaan sähköiset ajanvaraukset.
 • Puretaan jonoja hyödyntämällä etämahdollisuuksia, jotta ihmisten arki sujuvoituu ja kustannukset säästyvät.
 • Yhdenmukaistetaan myös erilaiset potilastietojärjestelmät yhdeksi, koko Suomen kattavaksi järjestelmäksi.
Vieritä ylös