Jokaiselle kirkon jäsenelle aito mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa

Haluan antaa jokaiselle kirkon jäsenelle aidon mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa kirkon toimintaan. Pyrkisin varmistamaan sen, että kirkon jäsenille annetaan osallisuuden kokemuksia päätöksiä tehdessä. Kaikkien pitää olla mukana toimintaa yhteisen kirkkomme suunniteltaessa.

  • Osallistuva budjetointi keskeiseksi keinoksi tuoda seurakuntalaisten ideat kuuluviin maanlaajuisesti
  • Perustetaan vaikuttamistoimielimiä vanhuksille ja muille väestöryhmille heidän äänensä esille tuomiseksi samalla tavalla kuin nuorten vaikuttajaryhmiä on nyt perustettu
  • Kehitetään nuorten vaikuttajaryhmän toimintaedellytyksiä entistäkin vaikuttavampaan suuntaan kaikkialla Suomessa
  • Annetaan kirkon jäsenille mahdollisuus osallistua nykyistä paremmin päätösasioiden valmisteluun
  • Otetaan käyttöön anonyymejä sähköisiä osallistumiskeinoja, kuten palautekanavia, jotta palautteiden ja ehdotusten jättämiselle olisi mahdollisimman matala kynnys koko Suomessa
  • Pyritään tuomaan kirkkoa ja seurakuntia entistäkin enemmän läsnäolevaksi ihmisten arjessa
  • Jalkaudutaan sinne missä ihmiset ovat ja tarjotaan hengellistä tukea nykyistä enemmän
Arttu Vuori – Ehdolla kirkolliskokoukseen numerolla 105 ja hiippakuntavaltuustoon numerolla 69
Scroll to Top