Jokaiselle seurakuntalaiselle aito mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa

Haluan antaa jokaiselle seurakuntalaiselle aidon mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa seurakunnan toimintaan. Pyrkisin varmistamaan sen, että seurakuntalaisille annetaan osallisuuden kokemuksia päätöksiä tehdessä. Kaikkien pitää olla mukana toimintaa suunniteltaessa.

  • Osallistuva budjetointi keskeiseksi keinoksi tuoda seurakuntalaisten ideat kuuluviin
  • Perustetaan vaikuttamistoimielimiä vanhuksille ja muille väestöryhmille heidän äänensä esille tuomiseksi
  • Kehitetään nuorten vaikuttajaryhmän toimintaedellytyksiä entistäkin vaikuttavampaan suuntaan
  • Annetaan seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua nykyistä paremmin asioiden valmisteluun
  • Otetaan käyttöön anonyymejä sähköisiä osallistumiskeinoja, kuten palautekanavia, jotta palautteiden ja ehdotusten jättämiselle olisi mahdollisimman matala kynnys
  • Pyritään tuomaan seurakuntaa entistäkin enemmän läsnäolevaksi ihmisten arjessa
  • Jalkaudutaan sinne missä ihmiset ovat ja tarjotaan hengellistä tukea
Vieritä ylös