ARTTU VUORI

Vuorenvarma valinta Tampereen kaupunginvaltuustoon

Kaupunkilaisten hyvinvointi on turvattava

Jokaisen kaupunkilaisen jaksamisesta ja hyvinvoinnista on huolehdittava, sillä hyvinvoivat kaupunkilaiset tekevät Tampereesta kodin ja turvaavat koko kaupungin tulevaisuuden. Tampereen tulee panostaa mielenterveyspalveluiden saavutettavuuteen ja niiden laatuun. Jonoista on päästävä palveluiden piiriin nopeasti, tehokkaasti sekä matalalla kynnyksellä.

Monipuoliset harrastusmahdollisuudet turvaavat monella mittarilla oman henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin. Kaupungin tuleekin tarjota maksuttomia harrastusmahdollisuuksia monipuolisesti kaikille kaupunkilaisille, sillä hyvät ja runsaat vapaa-ajanpalvelut ja kulttuuritarjonta edistävät ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta.

Päihdepalveluiden saavutettavuuteen on panostettava ja palveluissa tulee huomioida yksilökohtainen kokemus. Päihteiden käytöstä ei tulisi ensisijaisesti rangaista, vaan heille tulisi tarjota apua matalalla kynnyksellä. Edistetään päihteitä ennaltaehkäisevää työtä ja helpotetaan hoitoon hakeutumista anonyymeillä hoitopalveluilla.

Nuorten mielenterveysongelmien määrä on räjähtänyt käsiin. Ne alkavat olemaan yksi nuorten yleisimmistä terveysongelmista ja hoitoon pääsy on turvattava minimissään kahden viikon sisällä yhteydenotosta.

Vanhusten ja ikäihmisten ongelmat ovat myös kärjistyneet ja yksinäisyys on lisääntynyt. Pyritään tuottamaan matalan kynnyksen apua sekä mahdollisia yksinäisyyttä vähentäviä toimintamalleja.

 • Toteutetaan kaupunkikohtainen terapiatakuu Helsingin mallin tapaan, jolloin pääsy mielenterveyspalveluihin saa kestää kiireettömänä noin kaksi viikkoa
 • Palvelut saavutettaviksi yhden luukun palvelumallilla
 • Hyödynnetään digitalisaatiota hyvinvointipalveluiden tarjonnassa
 • Toteutetaan sosiaali- ja terveyspalvelut lähellä ihmistä, EI hyvinvointihimmelissä
 • Sovelletaan päihdepalveluita yksilökohtaisen tarpeen mukaan
 • Perustetaan Tampereelle matalan kynnyksen mielenterveysklinikoita, joihin pääsee ilman ajanvarausta
 • Kaupunkilaisille maksuttomia ennaltaehkäiseviä mielenterveystarkastuksia
 • Jalkautuvaa mielenterveys- ja päihdetyötä on kehitettävä ja siihen on satsattava
 • Edistetään ennaltaehkäisyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mielenterveys- ja päihdepalveluissa
 • Lisätään talousarviossa rahoitusta sosiaali- ja terveyshenkilöstön palkkaamiseen
 • Pidetään huolta yleisestä työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta
 • Parannetaan kaupunkilaisten valinnanvapautta
 • Huolehditaan riittävistä resursseista oppilas- ja opiskelijahuollon palveluissa
Vieritä ylös