Kirkon viestinnästä tavoittavampaa ja hallinnosta kevyempää

Huomisen kirkkoa pitää rakentaa kestävältä pohjalta. Hallinnosta on oltava läpinäkyvää ja päätöksenteosta tulisi viestiä nykyistä avoimemmin jo päätöksien valmistelusta lähtien. Lisäksi seurakuntien tulisi kehittää viestintäänsä nykyistä saavutettavammaksi ja tavoittavammaksi, jotta yhä useampi löytää kirkon sanoman ja yhteisön. On tärkeää pitää huolta yhteisten asioiden, kuten verovarojen käytöstä vastuullisesti ja panostaa tarvittaviin asioihin.

  • Kirkon tulee viestiä toiminnastaan selkeästi ja ymmärrettävästi
  • Mennään kaikkiin sosiaalisen median palveluihin, jotta kirkon ja seurakuntien toiminta on näkyvää ihmisille
  • Hallinnon tulee olla läpinäkyvää – Asiakirjat ja liitteet aina julkisiksi, jos niissä ei käsitellä salassapidettäviä asioita
  • Kannustetaan seurakuntia pitämään veroprosentit maltillisina
  • Hiippakuntavaltuustoon mukaan nuorten edustajat puhe- ja läsnäolo-oikeudella

Arttu Vuori – Ehdolla kirkolliskokoukseen numerolla 105 ja hiippakuntavaltuustoon numerolla 69

Scroll to Top