Kirkon viestinnästä tavoittavampaa ja hallinnosta läpinäkyvämpää

Huomisen kirkkoa pitää rakentaa kestävältä pohjalta. Hallinnosta on oltava läpinäkyvää ja päätöksenteosta tulisi viestiä nykyistä avoimemmin jo päätöksien valmistelusta lähtien. Lisäksi seurakuntien tulisi kehittää viestintäänsä nykyistä saavutettavammaksi ja tavoittavammaksi, jotta yhä useampi löytää kirkon sanoman ja yhteisön. On tärkeää pitää huolta yhteisten asioiden, kuten verovarojen käytöstä vastuullisesti ja panostaa tarvittaviin asioihin.

  • Seurakunnan tulee viestiä toiminnastaan selkeästi ja ymmärrettävästi
  • Mennään kaikkiin sosiaalisen median palveluihin, jotta seurakuntien toiminta on näkyvää
  • Hallinnon tulee olla läpinäkyvää – Esityslistat ja liitteet aina julkisiksi, jos niissä ei käsitellä salassapidettäviä asioita
  • Kirkollisveroa ei tule korottaa
Vieritä ylös