Koululaisille säännölliset mielenterveystarkastukset – melkein puolet lukiolaisista ollut huolissaan mielialastaan

Alkuperäinen mielipidekirjoitus julkaistu 14.1.2022 Aamulehdessä. Voit lukea alkuperäisen jutun täältä.

Mielenterveyden tarkastukset voitaisiin mahdollisesti järjestää osana laajoja terveystarkastuksia, kirjoittaa aluevaaliehdokas Arttu Vuori.

Elämme akuuttia mielenterveyskriisin aikaa. Jonot palveluihin ovat kuukausien pituiset ja palveluiden tarve tulee vain lisääntymään entisestään jatkossa. Ennen kaikkea mielenterveyskriisissä pitäisi panostaa ennaltaehkäisevään hoitoon ja varmistaa se, että apua olisi saatavilla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Koronapandemian aikana mielenterveys sekä sen ongelmat ovat olleet paljolti esillä uutisotsikoissa ja syystäkin. Ongelmat ovat pandemian aikana kärjistyneet. Esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) teettämässä vuoden 2021 kouluterveyskyselyssä lukio-opiskelijoista melkein puolet, jopa 46,8 prosenttia koki olleensa huolissaan mielialastaan viimeisen 12 kuukauden aikana ja mielenterveyskriisi on ollut käynnissä jo ennen koronaakin. Vuonna 2014 Tampereen yliopistollisen sairaalan nuorisopsykiatrian avohoidossa oli hoidettavana noin 800 nuorta ja viime vuonna 2021 lukema oli jo yli 1400.

ENNALTAEHKÄISEVÄKSI toimenpiteeksi tulisikin ottaa käyttöön nuorten mielenterveystarkastukset. Se tarkoittaisi käytännössä sitä, että jokainen nuori voisi käydä mielenterveyden ammattilaisen, kuten psykologin vastaanotolla vähintään kerran peruskoulun ja toisen asteen opiskeluiden aikana. Mielenterveyttä tarkasteltaisiin samoin kuin fyysistäkin terveyttä. Tällä tavoin suurimpiin mielenterveysongelmiin voitaisiin puuttua aidosti ennaltaehkäisevästi ennen niiden kärjistymistä mihinkään pahempaan. Jokainen nuori tulisi otetuksi huomioon yksilökohtaisesti sekä saisi tarvitsemaansa apua ja tukea oikeaan aikaan.

Tällä hetkellä nuori käy kouluterveydenhuollon järjestämissä laajoissa terveystarkastuksissa noin kolme kertaa peruskoulun aikana ja toisella asteella ensimmäisenä opiskeluvuotena. Näissäkin tarkastuksissa mielenterveys on otettu huomioon, mutta ei riittävällä tavalla.

Mielenterveyden tarkastukset voitaisiin mahdollisesti järjestää osana laajoja terveystarkastuksia. Nuorten mielenterveyspalveluiden suurimmat ongelmakohdat on nyt tunnistettava ja niihin resursoitava kunnolla. Mielenterveystarkastukset voisivat parhaimmillaan olla niinkin tehokas keino ongelmien ennaltaehkäisyssä, että ne voisivat säästää kustannuksissa yhteisiä verovarojamme.

MIELENTERVEYSTARKASTUSTEN käyttöönottamista ovat vaatineet esimerkiksi Suomen Lukiolaisten Liitto, Tampereen nuorisovaltuusto ja maakunnallinen nuorisovaltuusto. Kuunnellaan kriisistä huolissaan olevia nuoria asian hoitamisessa. Noteerataan heidän näkökulmansa, osaamisensa ja ajatuksena.

Nyt on aika tehdä vaikuttavia toimenpiteitä mielenterveyskriisin ratkaisemiseksi. Puheet eivät enää riitä, nyt on tekojen vuoro. Palveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle, meillä on mahdollisuus toteuttaa mielenterveystarkastukset koko Pirkanmaan alueella. Nostetaan mielen hyvinvointi samalle tasolle fyysisen terveyden kanssa.

Arttu Vuori

sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, varavaltuutettu, aluevaaliehdokas (kok.)

Scroll to Top