ARTTU VUORI

Vuorenvarma valinta Tampereen kaupunginvaltuustoon

Koulutus mahdollistajana ja avaimena menestykseen

Panostetaan laadukkaaseen, monipuoliseen sekä saavutettavaan koulutukseen. Pidetään huolta siitä, että Tamperelelainen koulutaipale esikoulusta korkeakouluun on maailman paras. Turvataan peruskoululle ja toiselle asteelle riittävät resurssit. Huomioidaan lasten, nuorten ja opiskelijoiden yksilökohtaisen tuen tarve, sillä opetuksessa jokainen tulee kohdata yksilönä, koska se nostaa esille ihmisten parhaat puolet. Laitetaan oppija aina etusijalle.

Varhaiskasvatuksesta tulee tehdä täysin maksutonta, sillä se antaa erittäin vahvan pohjan muulle kouluttautumiselle. Tehdään lähipalvelusta sen käyttäjien tarpeita vastaavaa.

Pyritään kehittämään ammatillisten oppilaitosten opiskelijakuntatoimintaa vahvasti toimivampaan ja aidosti vaikuttavampaan suuntaan. Pyritään edistämään ammatillisen puolen opiskelijoiden asemaa ja kouluttautumis- sekä työllistymismahdollisuuksia.

Tampere on Suomen johtava korkeakoulukaupunki ja se on myös tunnettu monipuolisesta koulutustarjonnasta ja korkeasta osaamisesta. Kaupungin tulee olla Suomen viihtyisin ja paras opiskelukaupunki, jonne halutaan jäädä opiskeluiden jälkeen.

Homekoulujen pitää jäädä historiaan. Pyritään kunnostamaan sisäilmaongelmista kärsivät koulut mahdollisimman nopeasti, jotta nuorille saadaan turvattua mahdollisuus laadukkaaseen ja turvalliseen oppimisympäristöön.

  • Pyritään pitämään koulujen ryhmäkoot maltillisina ja pienentämään niitä
  • Hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia opetuksessa turvaamalla oppilaille ja opiskelijoille etäosallistumismahdollisuus tunneille myös korona-ajan jälkeen
  • Kehitetään ammatillisen tutkinnon houkuttelevuutta ja pyritään kiinnittämään huomiota ammatillisen tutkinnon suorittaneiden yhteiskunnalliseen asemaan
  • Tehdään laaja-alaista yhteistyötä korkeakoulukentän ja toisen asteen kanssa
  • Koulujen sisäilmaongelmat tulee korjata ja niihin investoida ruhtinaallisesti
  • Edistetään työelämä- ja yrittäjyysopetusta
  • Pidetään huolta henkilöstön hyvinvoinnista ja laadukkaasta opetuksesta
  • Tuetaan erilaisten oppijoiden vahvuuksia ja lahjakkuuksia, ei tasapäistetä

Toteutetaan yhdenvertaista opetusta riippumatta opiskelupaikasta

Vieritä ylös