Mielenterveyskriisi voidaan ratkaista aluevaaleissa

ällä hetkellä on käynnissä akuutti mielenterveyskriisi. Mielenterveysongelmien määrä on räjähtänyt käsiin ja palveluihin on monien kuukausien jonot. Mielenterveysongelmat alkavat olemaan yksi nuorten yleisimmistä terveysongelmista ja hoitoon pääsy on turvattava minimissään kahden viikon sisällä yhteydenotosta. Kenenkään ei tulisi odottaa apuun pääsemistä 12 kuukautta. Nyt on keksittävät aidosti toimivia toimenpiteitä mielenterveyskriisin ratkaisemiseksi ja nopeutettava hoitoon pääsyä.

Nyt aluevaaleissa meillä on mahdollisuus ratkaista tämä kriisi. Mielenterveyspalveluihin on panostettava reilusti. Jokaisen tulee saada tarvitsemaansa apua ja tukea mahdollisimman nopeasti. Sen eteen vaaditaan kuitenkin paljon muitakin toimenpiteitä ja uudenlaisia innovaatioita. Tärkeää on kuitenkin saada perustason mielenterveyspalvelut kuntoon ja saada ihmisiä jonoista hoitoon.

Ennenkaikkea meidän on panostettava ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön. Peruskouluissa ja toisella asteella tulee ottaa käyttöön mielenterveystarkastukset. Niiden käyttöönottaminen mahdollistaisi monien akuuttien ongelmatilanteiden ennaltaehkäisemisen ennen ongelmien pahenemista. Olennaista olisi myös jalkauttaa mielenterveysapua asukkaiden keskuuteen, voisiko esimerkiksi psykiatrisia sairaanhoitajia jalkautua ja tällä tavoin tavoittaa nykyistä enemmän mielenterveyden ongelmista kärsiviä sekä auttaa ja ohjata oikeiden palveluiden piiriin.

Pirkanmaalla on otettava käyttöön alueellinen terapiatakuu, jonka tulisi mahdollistaa terapiaan pääsemisen kiireellisissä tilanteissa välittömästi ja kiireettömissä tapauksissa vähintään kahden viikon kuluttua yhteydenotosta. Terapiatakuuta olisi mahdollista toteuttaa esimerkiksi avointen mielenterveysklinikoiden perustamisella, jotka toimisivat walk in -periaatteella, johon olisi mahdollista tulla aina jos tarvitsee apua.

Kuntien ja hyvinvontialueen tulee myös toteuttaa saumatonta yhteistyötä hyvinvointierojen torjumiseksi. Niiden torjunta voi olla monessa tapauksessa parasta ennaltaehkäisevää mielenterveysapua. Lisätään asukkaiden osallisuutta, kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksia, turvallisuutta ja harrastuksia. Jokaisella ihmisellä tulee olla täysin yhdenvertaiset mahdollisuudet terveeseen ja hyvinvoivaan elämään.

Mielenterveyskriisi on mahdollista ratkaista. Sen eteen vaaditaan vain tekoja. Huomenna on mahdollista vaikuttaa sen ratkaisemiseen. Äänestä ja vaikuta Suomen historian ensimmäisissä aluevaaleissa.

Scroll to Top