ARTTU VUORI

Vuorenvarma valinta Tampereen kaupunginvaltuustoon

Nuoret ja opiskelijat – kaupunkimme nykyisyys ja tulevaisuus

Tampereesta pitää tehdä aidosti Suomen nuoriso- ja opiskelijaystävällisin kaupunki, jossa jokaista lasta, nuorta ja opiskelijaa arvostetaan sekä kuunnellaan yhdenvertaisesti kaikessa päätöksenteossa. Tampereen on edistettävä nuorten ja opiskelijoiden oikeutta harrastamiseen ja työssäkäymiseen entisestään monipuolisilla tavoilla.

Nuorisopalveluiden resursseja tulee lisätä ruhtinaallisesti. Ennaltaehkäisevää etsivää ja jalkautuvaa nuorisotyötä on kehitettävä, jotta nuorten syrjäytymistä saadaan ehkäistyä mahdollisimman tehokkaasti. Kukaan nuori ei saa jäädä yksin.

Huolehditaan yhdessä siitä, että opiskelijat haluavat opiskeluiden päätyttyä jäädä Tampereelle asumaan ja elämään. Varmistetaan opiskelijoita tukemalla heille riittävä toimeentulo ja edullista asua myös opiskeluiden ohella kaupungissamme.

Tehdään tiivistä yhteistyötä peruskoulujen, toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, jotta saadaan varmistettua nuorten ja opiskelijoiden laajat työllistymismahdollisuudet.

Huolehditaan opettajien, sosiaalityöntekijöiden ja nuorisotyöntekijöiden sekä kaikkien nuorten ja opiskelijoiden parissa työskentelevien hyvinvoinnista, sillä terve ja hyvinvoiva henkilöstö auttaa tuottamaan tehokkaampia ja parempia palveluita.

  • Tampereella on otettava käyttöön kesätyöseteli ja kesäyrittäjyysseteli
  • Lisätään nuorisopalveluiden resursseja ja toteutetaan nuorisopalveluiden henkilöstömitoitus eli nuorisomitoitus
  • Maksuton ehkäisy kaikille alle 25-vuotiaille
  • Tuetaan Nuorisovaltuuston toimintaedellytyksiä puhe- ja läsnäolo-oikeudella kaupunginhallituksessa sekä suoralla aloiteoikeudella valtuustolle
  • Toteutetaan pakollinen mielenterveyden tarkastus terveystarkastusten ohessa ja lisätään psykologien ja kuraattorien määrää
  • Kehitetään oppilas- ja opiskelijahuollon palveluita
  • Edistetään kohtuuhintaista asumista nuorille ja opiskelijoille
  • Taataan nuorille maksuttomia ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia
  • Nuorille ja opiskelijoille suunnatuista palveluista saavutettavammat


Ps. Olin ehdolla vuoden 2020 nuorisovaltuustovaaleissa Tampereella, tutustu edistämiini teemoihin täältä: https://bit.ly/arttuvuori

Vieritä ylös