Nuoriin ja nuoriin aikuisiin panostaminen on panostamista koko kirkon tulevaisuuteen

Haluan huolehtia siitä, että kirkon laadukkaaseen lapsi- ja nuorisotyöhön panostetaan, jotta kirkon elinvoimainen tulevaisuus voidaan turvata tuleville sukupolville. Lasten ja nuorten parissa tehtävä työ on kirkolle erittäin tärkeää ja merkityksellistä. Kirkossa tehdään jo nyt erittäin laadukasta työtä lasten ja nuorten parissa ja haluan vähintään turvata olemassaolevat nykyiset resurssit, sillä tulevaisuuden kirkko rakennetaan nyt. Esimerkiksi oman kotiseurakuntani, Messukylän nuorten illoissa käy jopa 300 nuorta ja henkilökuntaa kaivataan lisää, jotta toiminta on yhtä laadukasta myös tulevaisuudessa. Huolehditaan yhdessä siitä, että nuoret ja nuoret aikuiset löytävät paikkansa kirkosta!

  • Tehdään yhteistyötä monien eri toimijoiden kanssa nuorten tavoittamiseksi ja jokaisen nuoren kohtaamiseksi
  • Huolehditaan rippikoulujen monipuolisesta ja innostavasta sisällöstä
  • Turvataan lapsi- ja nuorisotyön riittävät resurssit
  • Jalkaudutaan sinne missä nuoret ovat ja lisätään etsivää nuorisotyötä mahdollisuuksien mukaan
  • Tarjotaan nuorille hengellistä tukea aina kun he sitä tarvitsevat esimerkiksi Walk-In -terapian avulla
  •  Mahdollistetaan nuorten omaehtoinen toiminta erilaisilla osallistumisen mahdollisuuksilla
  • Kehitetään nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa yhä vaikuttavampaan suuntaa, jotta nuoret saavat paremmin vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin
  • Pyritään kiinnittämään huomiota nuoriin aikuisiin seurakunnissa, jotta he löytäisivät paikkansa kirkossa esimerkiksi aktiivisena isosena olemisen jälkeen
Arttu Vuori – Ehdolla kirkolliskokoukseen numerolla 105 ja hiippakuntavaltuustoon numerolla 69
Scroll to Top