Nuoriin panostaminen on panostamista koko kirkon tulevaisuuteen

Haluan huolehtia siitä, että seurakunnan laadukkaaseen lapsi- ja nuorisotyöhön panostetaan, jotta kirkon elinvoimainen tulevaisuus voidaan turvata tuleville sukupolville. Lasten ja nuorten parissa tehtävä työ on kirkolle erittäin tärkeää ja merkityksellistä. Messukylässä tehdään jo nyt erittäin laadukasta työtä lasten ja nuorten parissa, haluan vähintään turvata nykyiset resurssit, sillä tulevaisuuden kirkko rakennetaan nyt. Nykyisellään nuorten illoissa käy jopa 300 nuorta ja henkilökuntaa kaivataan lisää, jotta toiminta on yhtä laadukasta myös tulevaisuudessa.

  • Tehdään yhteistyötä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa nuorten tavoittamiseksi ja jokaisen nuoren kohtaamiseksi
  • Huolehditaan rippikoulujen monipuolisesta ja innostavasta sisällöstä
  • Turvataan lapsi- ja nuorisotyön riittävät resurssit
  • Jalkaudutaan sinne missä nuoret ovat ja lisätään etsivää nuorisotyötä
  • Tarjotaan nuorille hengellistä tukea aina kun he sitä tarvitsevat
  •  Mahdollistetaan nuorten omaehtoinen toiminta 
  • Kehitetään nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa yhä vaikuttavampaan suuntaa, jotta nuoret saavat paremmin vaikuttaa heitä itseään koskeviin asioihin
Vieritä ylös