Nuorille annettava mahdollisuus rakentaa tulevaisuuden kirkkoa ja siksi olen allekirjoittanut nuorten ääni kuuluviiin -sitoumuksen kirkolliskokousehdokkaille

Tulevaisuuden kirkko tarvitsee nuoria voidakseen uudistua ja ollakseen vahva ja vaikuttava yhteiskunnallinen toimija. Nuorten äänen on kuuluttava kirkkaasti kirkolliskokouksessa – tätä voi edistää jokainen kirkolliskokousedustaja. Siksi itse allekirjoitin tämän sitoumuksen. Nuorten äänen pitää kuulua nyt, eikä huomenna. Tulevaisuuden kirkkoa rakennetaan joka päivä, meille kaikille. Otetaan nuoret ja nuoret aikuiset nykyistä vahvemmin mukaan toiminnnan suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen.

Allekirjoittamalla tämän sitoumuksen muistan, että kirkkoa rakennetaan kaikille ikäluokille ja sitoudun puolustamaan nuorten yhdenvertaista asemaa kirkossa.

  1. Sitoudun arvioimaan päätösten vaikutuksia nykyisiin ja tulevaisuuden lapsiin ja nuoriin. Näen lapset ja nuoret moninaisena ryhmänä.
  2. Osallistan nuoria kaikessa päätöksenteossa ja edistän aktiivisesti valiokunnissa nuorten kuulemista. Tapaan itse nuoria aktiivisesti kauteni aikana tai pidän heihin yhteyttä muulla tavalla.
  3. Kannustan nuoria osallistumaan kirkon päätöksentekoon ja tuen heidän toimijuuttaan kaikilla tasoilla.
  4. Pyrin rakentamaan polkuja nuorten johtajuuden ja osallisuuden vahvistamiselle.
  5. Kehitän kirkkoa ulkopuolisuuden ehkäisyn tukiverkkona kasvatuksen, diakonian ja rippikoulutyön kautta erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsille ja nuorille.
  6. Sitoudun toimessani kehittämään ja luomaan työkaluja ja mahdollisuuksia nuorten hengellisyydelle sekä omassa katsomuksessa kasvamiselle.
  7. Sitoudun kehittämään nuorille saavutettavan ja mielekkään vapaaehtoistyön roolia kirkon toiminnassa.
  8. Sitoudun edistämään aktiivisesti hiilineutraali kirkko 2030 -tavoitetta sekä rakentamaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävämpää kirkkoa nyt, jotta tulevaisuudessakin olisi toivoa.
  9. Otan päätöksissäni huomioon, että kirkon toiminta edistää globaalia oikeudenmukaisuutta.
  10. Varmistan, että nuorten yhteys globaaliin kirkkoon säilyy. Pyrin lisäämään nuorten mahdollisuuksia olla vaikuttamassa kansainvälisesti ja luoda kansainvälisiä yhteyksiä. Edistän kotikansainvälisyyttä esimerkiksi globaalikasvatuksen avulla.

Sitoumuksen ovat tehneet yhteistyössä Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVI, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, Changemaker, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, Suomen Lähetysseura, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ja Suomen kristillinen ylioppilasliitto.

Lisätietoja sitoumuksesta löydät täältä: https://www.naviryhma.fi/kirkolliskokousvaalit-2024/

 

Scroll to Top