Olen ehdolla seurakuntavaaleissa Tampereen Messukylän seurakunnassa!

Moikka!

Lähdin ehdolle seurakuntavaaleihin Messukylässä! Olen ehdolla Messukylän omaan seurakuntaneuvostoon numerolla 87 ja Tampereen seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon numerolla 12.

Olen ollut aktiivisena kotiseurakunnassani riparista alkaen. Jokaisena kesänä sen jälkeen ollaan oltu leireilemässä isosena, vapaa-ajan ohjaajan tai apuopena. Edelleenkin minua voi nähdä nuorten illoissa aikuisohjaajan roolissa. Kuluvat kolme vuotta olen myös ollut seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmässä ja osallistunut seurakuntaneuvostoon, yhteiseen kirkkovaltuustoon ja yhteiseen kirkkoneuvostoon nuorten edustajana tuoden kokouksissa puhuttuihin asioihin nuorta näkökulmaa, jota monesti kaivataan.

En ole kuitenkaan vieläkään ottanut opikseni ja haluan edelleen näissä vaaleissa varmistaa erityisesti nuorten äänen kuulumisen seurakunnan ja yhtymän päätöksenteossa. Lupaan aina välittää seurakuntalaisten terveisiä eteenpäin!

Nyt olen ehdolla, sillä haluan antaa jokaiselle seurakuntalaiselle aidon mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa seurakunnan toimintaan. Pyrkisin varmistamaan sen, että seurakuntalaisille annetaan osallisuuden kokemuksia päätöksiä tehdessä. Kaikkien äänen tulee kuulua toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Haluan huolehtia siitä, että lapsi- ja nuorisotyöhön panostetaan, jotta kirkon elinvoimainen tulevaisuus voidaan turvata. Messukylässä tehdään jo nyt erittäin laadukasta työtä lasten ja nuorten parissa, haluan vähintään turvata nykyiset resurssit ja tarpeen vaatiessa lisätä niitä. Nykyisellään nuorten illoissa käy jopa yli 300 nuorta ja henkilökuntaa kaivataan lisää, jotta toiminta on yhtä laadukasta myös tulevaisuudessa.

Minulle on tärkeää, että kirkko on turvallinen paikka aivan jokaiselle ihmiselle. Seurakunnalla on suuri merkitys monen ihmisen elämässä ja siksi minulle on tärkeää seurakunnan toiminnan yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus. Haluan kirkon olevan paikka, johon jokainen on aidosti tervetullut, kohtaamatta minkäänlaista syrjintää tai väkivaltaa. Jokaisen pitäisi saada tulla seurakuntien toimintaan omana itsenään.

Annetaan seurakuntalaisille yhdenvertaisia osallistumisen kokemuksia sekä mahdollisuus olla turvallisesti oma itsensä, tehdään se nykyistä paremmin todeksi!

Mutta mitkä ihmeen seurakuntavaalit?
Seurakuntavaalit ovat joka neljäs vuosi järjestettävät evankelis-luterilaisen kirkon vaalit, joissa valitaan seurakuntien tärkeimmät päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Seurakuntien päättäjät pääsevät vaikuttamaan esimerkiksi seurakunnan rahojen ja tilojen käyttöön, työntekijöiden valintoihin ja moneen muuhun asiaan. Messukylän seurakunta kuuluu Tampereen seurakuntayhtymään ja siksi Tampereella järjestetään samaan aikaan kahdet eri vaalit.

Tampereella on kaksi eri vaalia, ole tarkkana!
Tampere on jaettu neljään eri paikalliseen seurakuntaan ja ruotsalaiseen seurakuntaan, jotka yhdessä muodostavat Tampereen seurakuntayhtymän. Messukylän seurakunta on yksi näistä viidestä paikallisesta seurakunnasta. Seurakuntavaaleissa äänestetään ehdokkaita kahteen eri paikkaan, Messukylän seurakuntaneuvostoon (oranssi lappu) ja Tampereen seurakuntien yhteiseen kirkkovaltuustoon (oranssi lappu). Molemmissa näissä vaaleissa ehdokkailla on eri äänestysnumerot ja eri väriset äänestyslaput. Näissä vaaleissa kannattaa siis olla tarkkaavainen sen kanssa, että äänestää oikeaa numeroa oikeaan paikkaan!

Muista näissä vaaleissa valita vuorenvarmasti ja äänestää allekirjoittanut seurakuntaneuvostoon numerolla 87 (oranssi lappu) ja yhteiseen kirkkovaltuustoon 12 (valkoinen lappu)!

Lisätietoja seurakuntavaaleista: www.seurakuntavaalit.fi

#vuorenvarmavalinta
#seurakuntavaalit

Scroll to Top