Olen yrittäjä-ehdokas!

Sitouduin Suomen yrittäjien aluevaaliteemoihin. Palveluita tulee rakentaa yhdessä yhteistyöllä yritysten ja yhdistysten kanssa. Yksityinen sektori on otettava vahvasti mukaan palveluiden tuotantoon. Yrittäjienkin mielestä tärkeintä on purkaa jonoja ja saada ihmiset hoitoon itse valitsemaansa hoitopaikkaan. Annetaan ihmiselle vapaus valita omat sosiaali- ja terveyspalvelunsa, sillä ihminen itse tietää mikä hänelle on parasta!

Sote-palveluiden ei tule olla vain julkisen sektorin tuottamia. Yrityksille on mahdollistettava aidosti palveluiden tuotantoa, jotta esimerkiksi palvelusetelin avulla hoitojonoja olisi mahdollista purkaa.

Voin samaistua myös täysin Yrittäjien teemaan “terve talous luo raamit parhaille hyvinvointipalveluille”, josta en voisi olla enempää samaa mieltä. Hyvinvointialueen on luotava edellytykset työn tekemiselle ja yrittämiselle, jotta palveluiden rahoitus olisi kestävällä pohjalla ja palveluita saadaan tuotettua verotaakka kiristämättä. Vastuullinen taloudenpito on parasta välittämistä yhteisistä palveluistamme.

Hyvinvointialueen palvelustrategian olisi myös todella hyvä mukailla Yrittäjien muistilistan mukaisia kirjauksia. Siinä yksityisen sektorin ja vapaiden markkinoiden rooli on tunnistettu palveluiden tehokkaassa tuottamisessa sekä palveluiden pitkän aikavälin kehittämisessä.
On tärkeää toteuttaa alueen sote-palvelut monituottajamallia hyödyntäen.

Mahdollistetaan myös mikro- ja pk-yritysten osallistuminen hankintojen tuottamiseen! Jaetaan julkiset hankinnat tarkoituksenmukaisiin osiin, jotta se olisi mahdollista.

Voit lukea lisää yrittäjien aluevaaliteemoista:
https://me.yrittajat.fi/aluevaalit

Scroll to Top