ARTTU VUORI

Olen ehdolla Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon numerolla 314

Osallisuus keinoksi palveluiden kehittämisessä – Pirkanmaasta osallisuuden edelläkävijä

Jokaiselle Pirkanmaan asukkaalle on turvattava monipuoliset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet alueen päätöksentekoon sekä palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Osallisuudessa yksi keskeisimpiä asioita on saavutettavuus. On tärkeää huolehtia siitä, että kaikki alueen palvelut ovat käyttäjilleen esteettömiä, selkeitä ja ymmärrettäviä. Ratkaistaan ihmisten yksinäisyys ja otetaan jokainen huomioon alueen päätöksenteossa yksilönä.
Ihminen saa itse vaikuttaa ja päättää hänelle sopivimmista sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimesta.

Hyvinvointialueelle perustetaan nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Niille on mahdollistettava riittävät toimintaedellytykset, kuten toimintamäärähat, työntekijäresurssi sekä läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuustoon, hallitukseen ja muihin hyvinvointialueen toimielimiin. Huolehditaan jokaisen väestöryhmän vaikuttamismahdollisuuksista.

Alueella on myös muodostettava asiakasraateja ja luotava erilaisille väestöryhmille heille sopivia osallistumiskeinoja. Hyvinvointialueella voitaisiin luoda täysin myös uudenlaisia demokratiakonsepteja, joita kunnissa jo käytetään. Alueen tulisi esimerkiksi ottaa käyttöön osallistuva budjetointi, jolloin alueen asukkaat saisivat itse päättää miten esimerkiksi 1 000 000 euroa voitaisiin käyttää alueen asukkaiden hyväksi.

Vieritä ylös