Sitouduin Nuva ry:n nuorisovaltuustomyönteiseksi ehdokkaaksi

Olen myös sitoutunut osaksi Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton aluevaaliohjelmaa.

Mielestäni hyvinvointialueiden nuorisovaltuustojen kaikki toimintaedellytykset- ja resurssit on turvattava. On tärkeää kuulla nuoria heitä koskevassa päätöksenteossa ja myös tulevaisuuden kannalta olennaisia päätöksiä tehdessä.

Hyvinvointialueen nuorisovaltuustolle tulee turvata…

  • läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuustoon, aluehallitukseen ja muihin tarpeellisiin toimielimiin.
  • suora aloiteoikeus aluevaltuustolle
  • riittävät toimintamäärärahat toiminnan toteuttamiseen
  • nuorille mahdollisuudet suunitella omaa toimintaansa ja kokousaikataulujaan
  • kohtuulliset kokouspalkkiot, jotta nuoret saavat jonkinlaisen korvauksen aktiivisesta vaikuttamistyöstä
  • ohjaajaresurssin, jotta nuorisovaltuustolla olisi aina aikuinen toiminnan tukena
    mahdollisuudet vaikuttaa kaikkeen maakunnalliseen päätöksentekoon

Lasten ja nuorten ei tulisi odottaa viikkoa kauempaa päästä jonoista hoitoon ja tästä olenkin täysin samaa mieltä. Palveluiden tulee olla mahdollisimman matala kynnyksisiä sekä palveluiden resursseihin on panostettava aidosti.

Kannatan erittäin lämpimin mielin Nuorisovaltuustojen Liiton teemaa “nuorten osallisuudesta vauhtia palveluiden kehittämiseen.” Osallisuus voi parhaimmillaan tuottaa sen kaltaisia tuloksia, että niistä ei voisi vielä edes unelmoida. Alueilla on toteuttava monipuolisesti osallisuuden erilaisia muotoja, jotta jokaisen lapsen ja nuorten ääni tulee esiin.
Alueella tulee ottaa käyttöön nuorten aloite ja osallistuva budjetointi, jotta hyvinvointialue aidosti kuulee kaikkia asukkaitaan.

Scroll to Top