Sitouduin toimimaan globaalin kirkon puolesta!

Sitouduin globaalikirkko.fi-sivuostolla toimimaan globaalin kirkon puolesta. Mielestäni on tärkeää, että kirkko tekee kansainvälistä diakoniatyötä sekä lähetystyötä. Jos kaikki ihmiset maailmassa pärjäävät hyvin, meilläkin menee silloin paremmin. Maailmanlaajuinen yhdenvertaisuus edistää parempaa tulevaisuutta kaikkialla. Kirkon rooli kansainvälisestikkin on merkittävä ja myös muiden maiden ihmisten auttamiseen on panostettava.

LUPAUKSET GLOBAALIN KIRKON PUOLESTA

1.
Sitoudun edistämään sitä, että seurakuntani kantaa vastuutaan maailman köyhistä ja on osa maailmanlaajaa kirkkoa.

2.
Puolustan kirkon kokonaisvaltaiseen lähetykseen ja kansainväliseen diakoniaan annettavaa rahoitusta, kun seurakunnassa laaditaan talousarviota ja tehdään kolehtipäätöksiä.

3.
Edistän sitä, että seurakuntani sitoutuu tukeen ja auttamiseen kriisi- ja katastrofitilanteissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top