Valtuustoon tarvitaan aidosti nuorten ääntä!

Tampereen kaupunginvaltuuston keski-ikä on noin 47 vuotta. Päätöksenteossa nuorten ääni ei kuulu, niin vahvasti kun sen kuuluisi. Nuoret ovat aliedustettuina. Tottakai osaan päätöksiin nuorisovaltuuston edustajilla on sanottavansa, mutta itse päätöksentekoon he eivät voi osallistua. Valtuustoon tarvitaan aidosti nuorten ääntä! 

Valtuuston työskentelyyn osallistuneena tiedän, että mitä se nuorelta vaatii. Paljon päätöksiin perehtymistä ja kysymyksiin vastausten etsimistä. Se vaatii yhteistyötä ja vaivannäköä, jotta asioita voi ajatella kokonaisvaltaisesti ennen kokousta ja kokouksen aikana.

Kaupungin tulee kehittää nuorten edellytyksiä asettua ehdolle kuntavaaleissa, tai yleisesti missä tahansa vaaleissa. Nuoria pitää kannustaa, motivoida ja innostaa vaikuttamaan yhteisiin asioihin! Jos nuoret eivät edusta itse itseään, niin kuka meitä edustaisi?

Valtuusto on täynnä keski-iän jo ohittaneita päättäjiä, nuorten on aika astua esiin ja tehdä valtuustolle sukupolvenvaihdos. Jokaisen nuoren on tärkeää äänestää nuorta ehdokasta, niin oma ääni tulee parhaiten kuuluville.

Nuoren antaessaan valtakirjan yhteisten asioiden hoitamisesta toiselle nuorelle, hän voi olla varma, että hänen asiansa tulevat esille ja keskusteluihin virallisissa- ja epävirallisissa yhteyksissä!

Ääni nuorelle ehdokkaalle on ääni koulutukselle, ilmastonmuutoksen torjunnalle, vastuulliselle taloudenpidolle, monipuolisille ja laajoille työllisyys- ja yrittäjyysmahdollisuuksille, saavutettaville matalan kynnyksen mielenterveyspalveluille, viihtyisälle kaupunkiympäristölle, toimivalle joukkoliikenteelle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille. Pidetään huolta kaupunkilaisten terveydestä.

Scroll to Top