Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kirkko jokaiselle

Minulle on tärkeää, että kirkko on turvallinen paikka aivan jokaiselle ihmiselle elämän eri tilanteissa. Seurakunnalla on suuri merkitys monen ihmisen elämässä ja siksi minulle on tärkeää seurakunnan toiminnan yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus. Seurakuntien toimintaan tulemiselle pitäisi olla mahdollisimman matala kynnys. Haluan kirkon olevan paikka, johon jokainen on aidosti tervetullut, kohtaamatta minkäänlaista syrjintää tai väkivaltaa. Jokaisen pitäisi saada tulla seurakuntien toimintaan omana itsenään.

On tärkeää mahdollistaa yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet jokaiselle ihmiselle. Kaikki tarvitsevat jossakin elämänsä vaiheessa hengellistä turvaa ja kirkko on valmis tarjoamaan sitä.

  • Yhdenvertainen kirkko vihkii kaikki
  • Seurakuntien toiminnassa henkilökuntaa tulisi kouluttaa yhdenvertaisuusteemoista
  • Seurakuntien pitäisi laatia vaikuttava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä huolehtia sen käytännön toteutuksesta, jotta se ei jää vain mitättäömäksi paperiksi pöytälaatikkoon
  • Perustetaan yhdenvertaisuusasioiden valmistelua varten seurakuntatyön asiantuntijoista koostuva toimikunta
Vieritä ylös